อัตราค่าเรียน

ติวเตอร์คุณภาพกว่า 500 คน จาก จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร

เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษาตอนต้น
เริ่มต้นเพียง
฿200
บาท / ชั่วโมง
*หมายเหตุ อัตราค่าเรียนเป็นกลุ่ม 2 คนขึ้นไป 150฿ (ต่อคน / ต่อชม.)
การชำระเงิน
ชำระเป็นครั้ง ยกเลิกเมื่อไรก็ได้
ชำระเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขการเลือกติวเตอร์
เพศ
สถาบันการศึกษาของติวเตอร์
อายุ
ลักษณะนิสัย
ความสามารถทางด้านภาษา
สมัครเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เริ่มต้นเพียง
฿250
บาท / ชั่วโมง
*หมายเหตุ อัตราค่าเรียนเป็นกลุ่ม 2 คนขึ้นไป 200฿ (ต่อคน / ต่อชม.)
การชำระเงิน
ชำระเป็นครั้ง ยกเลิกเมื่อไรก็ได้
ชำระเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขการเลือกติวเตอร์
เพศ
สถาบันการศึกษาของติวเตอร์
อายุ
ลักษณะนิสัย
ความสามารถทางด้านภาษา
สมัครเรียน
สอบแข่งขัน
เข้ามหาวิทยาลัย
สอบแข่งขันด้านภาษา
เริ่มต้นเพียง
฿315
บาท / ชั่วโมง
*หมายเหตุ อัตราค่าเรียนเป็นกลุ่ม 2 คนขึ้นไป 300฿ (ต่อคน / ต่อชม.)
การชำระเงิน
ชำระเป็นครั้ง ยกเลิกเมื่อไรก็ได้
ชำระเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขการเลือกติวเตอร์
เพศ
สถาบันการศึกษาของติวเตอร์
อายุ
ลักษณะนิสัย
ความสามารถทางด้านภาษา
สมัครเรียน

หมายเหตุ

  • เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม. กรณีเรียนสั้นแบบติวก่อนสอบครั้งเดียวหรือ 2 ครั้ง สงวนสิทธต้องเรียนอย่างต่ำครั้งละ 3-4 ชม.
  • ทั้งนี้อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละวิชา
  • ราคานี้รวมค่าเดินทาง และเอกสารประกอบการสอน
  • กรณีเข้าซอยลึก, เดินทางลำบาก, ไม่มีรถโดยสารประจำทาง เพิ่มอัตราค่าเรียนครั้งละ 50 บาท