เรียนภาษาไทยแบบตัวต่อตัว

ติวเตอร์คุณภาพกว่า 500 คน จาก จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร

“การเรียนรู้และรู้จักรากเหง้าของตนเองถือเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงาม ภาษาไทยภาษาประจำชาติจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเห็นคุณค่า”

ทีมงาน 500TUTOR  

เตรียมอนุบาล  อนุบาล

1 ฿
หลักสูตรไทย | Gifted
1 ฿
EP | Bilingual | Inter

เรียนภาษาไทยตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กโดยติวเตอร์ระดับมืออาชีพด้านเด็กเล็ก

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

1 ฿
หลักสูตรไทย | Gifted
1 ฿
EP | Bilingual | Inter

ภาษาไทยใช่ว่าไม่สำคัญสำหรับวัยนี้ เพราะทั้งเรื่องราวของหลักภาษา วรรณคดี การวิเคราะห์ การจับใจความและตีความเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ส่งผลต่อการเรียนรู้

สอบแข่งขันมหาวิทยาลัย

1 ฿
หลักสูตรไทย | Gifted
1 ฿
EP | Bilingual | Inter

การสอบมหาวิทยาลัยทุกวิชาล้วนมีความสำคัญไม่เว้นแม้แต่วิชาภาษาไทย วิชาที่ไม่ควรมองข้ามและความให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคนอื่นๆมักมองข้ามและทำให้พลาด

เรียนภาษาไทยแบบตัวต่อตัวได้ทุกระดับชั้น

500TUTOR เปิดให้บริการรับสอนพิเศษภาษาไทยและ GAT เชื่อมโยง แบบตัวต่อตัวที่บ้าน โดยติวเตอร์รุ่นพี่ที่เรียนในคณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยที่ท่านเลือก  ใช้เทคนิคการทดสอบความรู้ภาษาไทยก่อนสอน ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนของผู้เรียน และเน้นส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจสอนโดยไม่เน้นการท่องจำ แต่จะเน้นความเข้าใจ โดยใช้หลักการจากวิชาภาษาศาสตร์มาสอดแทรก ซึ่งเป็นการสอนที่ต่างจากครูในโรงเรียน แต่จะทำให้เข้าใจภาษามากขึ้น โดยเปิดรับสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำไมจึงควรเลือกเรียนภาษาไทยแบบตัวต่อตัวกับ 500TUTOR?

 • ติวเตอร์ที่ 500TUTOR คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ผ่านการตรวจสอบประวัติ ประสบการ์ณการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว
 • เนื้อหาการสอนอัพเดตใหม่ทุกเดือน เพื่อให้ได้ฝึกทำโจทย์ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สอนสนุก ไม่เครียด เหมาะสำหรับน้องๆในทุกรูปแบบ
 • เลือกเรียนเนื้อหาไหนก่อนหลังก็ได้ อยากทวนเรื่องไหนซ้ำก็บอกได้
 • รับประกันผลการเรียนดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% การันตีจากติวเตอร์ที่ได้รับเกียรตินิยม
 • ปรับเปลี่ยนติวเตอร์ได้ตามต้องการ หากไม่พึงพอใจในการสอนของติวเตอร์
 • มีเทคนิคในการจำ วางแผนระบบการสอนและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
 • มีติวเตอร์รองรับจำนวนมากทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพหรือพื้นที่ใกล้เคียง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • สอนพิเศษภาษาไทยทั่วไป
 • สอนการบ้านวิชาภาษาไทย
 • ติวภาษาไทยเพื่อสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตชั้นนำ
 • ติวภาษาไทยเพื่อสอบแข่งขัน เช่น ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ
 • ติวภาษาไทยเพื่อสอบเข้าเตรียมอุดม
 • ติวสอบ O-Net ภาษาไทย และอื่นๆ
 • เรียนพิเศษเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย
 • ติวภาษาไทยเพื่อสอบเข้าม.4โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ
 • ติวสอบภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา
 • ติวสอบภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • ติวสอบภาษาไทยในระดับชั้นอุดมศึกษา
 • เรียนภาษาไทยเพื่อเพิ่มเกรด
 • เรียนพิเศษภาษาไทยเพื่อติวสอบรับตรงจุฬา
 • เรียนพิเศษภาษาไทยเพื่อติวสอบรับตรงธรรมศาสตร์
 • เรียนพิเศษภาษาไทยเพื่อติวสอบรับตรงม.เกษตร
 • เรียนพิเศษภาษาไทยเพื่อติวสอบตรงมหิดล
 • ติว GAT เชื่อมโยง
 • ติว 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
 • ติวภาษาไทยเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • ติวสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยที่สำคัญและออกข้อสอบบ่อย
 • ติวภาษาไทยเจาะลึกข้อสอบรับตรงทุกสถาบัน
 • ติวภาษาไทยสำหรับการอ่าน การพูด และ การเขียน
 • ติวพื้นฐานสำหรับการเรียนคณะด้านภาษา จากติวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเรียนโทร 

095-948-1965

หรือ Line ID : @my500tutor (มี @ ด้วย)

สอนภาษาไทยด้วยความเข้าใจจากติวเตอร์ชั้นนำ

และสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆอีกกว่า 100 สถาบัน

สะดวก! ง่าย! เข้าใจ!

เรียนภาษาไทยแบบตัวต่อตัวที่บ้าน

เลือกเวลาได้ตามต้องการ

ราคาเริ่มต้น 200 บาท / ชั่วโมง