หลักสูตรที่เปิดสอน

ติวเตอร์คุณภาพกว่า 500 คน จาก จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร

สำหรับอนุบาล

วิชาหลัก

เลือกเรียนแบบตามเนื้อหาวิชาการ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • จินตคณิต

ตามความต้องการ

เลือกเรียนแบบตามความต้องการ

 • ตะลุยโจทย์
 • รับสอนการบ้านทั่วไป
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้า
 • พัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์
 • พัฒนาทักษะการคำนวนเบื้องต้น
 • การหัดเขียน ก-ฮ และA-Z
 • การสร้างIQ และวิธีคิด

พร้อมส่งติวเตอร์กว่า

1 +
คนถึงบ้านหรือตามสถานที่ที่ต้องการ

พิสูจน์แล้วด้วยนักเรียนกว่า

1 +
คนที่เคยเรียนกับเรา

สำหรับประถมศึกษาตอนต้น

วิชาหลัก

เลือกเรียนแบบตามเนื้อหาวิชาการ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • จินตคณิต

ตามความต้องการ

เลือกเรียนแบบตามความต้องการ

 • ตะลุยโจทย์
 • รับสอนการบ้านทั่วไป
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้า
 • พัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์
 • พัฒนาทักษะการคำนวนเบื้องต้น
 • การสร้างIQ และวิธีคิด

สำหรับประถมศึกษาตอนปลาย

วิชาหลัก

เลือกเรียนแบบตามเนื้อหาวิชาการ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเวียนาม
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • จินตคณิต

ตามความต้องการ

เลือกเรียนแบบตามความต้องการ

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบแข่งขัน
 • รับสอนการบ้านทั่วไป
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้า ม.1
 • พัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์
 • พัฒนาทักษะการคำนวนเบื้องต้น
 • การสร้างIQ และวิธีคิด
 • ติวสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สสวท. คณิตศาสตร์

นี่คือตัวอย่างทีมติวเตอร์

ที่พร้อมดูแลน้องๆด้วยใจ

ติวเตอร์พี่ขวัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบการเรียนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเรียนพิเศษกับติวเตอร์แบบตัวต่อตัวนั้นตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก

ติวเตอร์พี่ดัช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเอาใจใส่ผู้เรียนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรก เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่งการเรียนแบบตัวต่อตัวเท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์ได้

ติวเตอร์พี่จีน่า

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

การเรียนพิเศษเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วนทบทวนบทเรียนที่โรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อมในการลงสนามสอบแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาหลัก

เลือกเรียนแบบตามเนื้อหาวิชาการ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเวียนาม
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • จินตคณิต
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา

ตามความต้องการ

เลือกเรียนแบบตามความต้องการ

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบแข่งขัน
 • รับสอนการบ้านทั่วไป
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้า ม.4
 • พัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์
 • พัฒนาทักษะการคำนวนเบื้องต้น
 • การสร้างIQ และวิธีคิด
 • ติวสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สสวท. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบ สอวน. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สอวน. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบแข่งขันอื่นๆ

สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาหลัก

เลือกเรียนแบบตามเนื้อหาวิชาการ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเวียนาม
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • จินตคณิต
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา

ตามความต้องการ

เลือกเรียนแบบตามความต้องการ

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบแข่งขัน
 • รับสอนการบ้านทั่วไป
 • พัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์
 • พัฒนาทักษะการคำนวนเบื้องต้น
 • การสร้างIQ และวิธีคิด
 • ติวสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สสวท. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบ สอวน. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สอวน. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบ พสวท. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ พสวท. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบแข่งขันอื่นๆ

น้องๆบอกกับพวกเราว่า

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งหรอก

เรียนแล้วเข้าใจ

93%

เรียนแล้วสนุก

82%

เรียนแล้วทำข้อสอบได้

97%

สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาหลัก

เลือกเรียนแบบตามเนื้อหาวิชาการ

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • GAT ภาษาอังกฤษและ GAT เชื่อมโยง
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
 • 9 วิชาสามัญ

ตามความต้องการ

เลือกเรียนแบบตามความต้องการ

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบแข่งขัน
 • ติวสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สสวท. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบ สอวน. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ สอวน. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบ พสวท. วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ พสวท. คณิตศาสตร์
 • ติวสอบรับตรงมหาวิทยาลัย

สมัครเรียนโทร 

095-948-1965

หรือ Line ID : @my500tutor (มี @ ด้วย)